حسابان

تدریس درس حسابان پایه یازدهم(رسم توابع مثلثاتی)

تدریس درس حسابان پایه یازدهم(رسم توابع مثلثاتی)

تدریس درس حسابان پایه دوازدهم (مبحث آهنگ تغییرات)

تدریس درس حسابان پایه دوازدهم (مبحث آهنگ تغییرات)


ارسال تیکت جدید